Psalmzangavond Grote kerk Dordrecht

psalmzangavond grote kerk dordrechtEr wordt op zaterdag 16 september 2017 een psalmzangavond gehouden in de Grote kerk van Dordrecht.

Medewerkenden en aanvang psalmzangavond

De aanvang van de massale niet ritmische samenzangavond is om 19:30 uur. De toegang is gratis. De mannen van mannenkoor Etham uit Yerseke zorgen voor extra ondersteuning tijdens de samenzang. De organist is Pieter Heykoop. Tijdens deze zangavond zal er een cd opname plaats vinden.

Over Pieter Heykoop

Pieter Heykoop werd op 11 oktober 1960 te Dordrecht geboren. Op jeugdige leeftijd bleek zijn muzikale aanleg en interesse voor het orgel. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van Bart van den Berg. Vervolgens studeerde hij bij Cor Visser en Jan Bonefaas. Op 15-jarige leeftijd werd hij benoemd als vaste organist van één van de Gereformeerde Kerken in zijn geboortestad.

Sinds 1986 is Pieter Heykoop organist van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Yerseke. In de Gereformeerde gemeente van Yerseke bespeelt hij het prachtige 3-klaviers Van den Heuvel-orgel bespeelt.

Sinds 2009 is hij vaste organist van Gemengd Koor Yerseke. In januari 2015 is Heykoop benoemd tot organist van het Chr. Urker Visserskoor Crescendo en in datzelfde jaar werd hij (weer) vaste organist van Mannenkoor Ethan te Yerseke.

Pieter Heykoop is een veelgevraagd organist voor zang- en orgelavonden in binnen- en buitenland.  Er verschenen van hem vele cd’s met orgelimprovisaties, samenzang en koorzang.

Een groot aantal orgelbewerkingen van zijn hand en onder zijn uitgave zijn op bladmuziek verkrijgbaar. Zijn spel wordt veelal gekenmerkt door vindingrijkheid en fijngevoeligheid.

Over Mannenkoor Ethan

Mannenkoor Ethan is ontstaan uit een dubbelkwartet mannen uit het gemengde koor A Capella te Yerseke. Zij repeteerden tijdens de pauze van het gemengde koor.

Na een drietal optredens in 1965 en 1966 is op 9 september 1966 mannenkoor Ethan opgericht waarbij toen 22 leden aanwezig waren. Het ledental schommelt nu zo rond de 75 leden.

Verschillende organisten en dirigenten hebben leiding aan het koor gegeven. De eerste dirigent was de heer C. Nieuwenhuyzen, die na een ongeval de leiding moest overgeven aan Rijk. J. Rijkse. Onder deze dirigent is het koor tot grote bloei gekomen waarbij organist Pieter Heykoop een grote inbreng had. Onder hun leiding zijn vele geluidsdragers opgenomen die hun weg vonden door heel het land. Ook met organist Bram Bout en Cees van der Hart werden mooie cd’s opgenomen.

Op dit moment dirigeert Job Oostdijk alweer enige jaren het koor. Een geboren Yersekenaar en die onlangs een dirigentencursus met succes afsloot. De begeleiding is nu weer in handen van Pieter Heykoop die als organist en componist landelijke bekendheid geniet.