Toevoegen mannenzangavonden

Toevoegen mannenzangavonden

Heeft u een nieuw te organiseren mannenzangavond die nog niet op onze website bekend is? Stuur dan een e-mail met alle informatie naar: nfo@refomuziek.eu

Wij willen u vragen om in ieder geval de gegevens van de contactpersoon te vermelden: Naam, e-mailadres en contacttelefoonnummer.

Verder willen wij u vragen om de naam van de mannenzangavond, datum en tijdstip van de mannenzang, de locatie en de dirigent en organist en andere musici door te geven.